Nya poster efter fullmäktigemöte i region norra Skåne

I slutet av april 2019 höll Hyresgäst­föreningen region norra Skåne fullmäktigemöte i Ängelholm. Det var ett möte där bland annat förbundsordförande Marie Linder deltog, en ny regionstyrelse utsågs och en motion om att utreda möjligheten med reducerad studentmedlemsavgift klubbades igenom.

Nya regionstyrelsen region norra Skåne

Regionordförande

Merete Sundholm 

Ledamöter

Fia El-Ghawabi
Marianne Knutson
Leif Larsson
Ing-Britt Levin
Irene Lindgren
Liz Lindkvist
Rolf Malmberg
Tomas Svensson

Ersättare

Lotta Jidewå 
Marguerithe Stenslund 

Motion om reducerad medlemsavgift för studenter

Mötets enda motion om reducerad medlemsavgift för studenter antogs. Det innebär att region norra Skåne vill skriva en motion till Hyresgäst­föreningens förbundsstämma 2020 om att förbundskontoret ska utforma ett paketerbjudande, med reducerad medlemsavgift, till målgruppen studenter. 

Regionens arbetsutskott

I början av maj hölls det konstituerande mötet där posterna i arbetsutskottet (AU) utsågs:

Merete Sundholm, ordförande
Liz Lindkvist, vice ordförande
Irene Lindgren, ledamot

Regionens valberedning

Thomas Stjernström, sammankallande
Gert-Eric Rasmusson
Carl-Johan Dahlgren
Therese Andersson
Pär Borgström
Bength Andersson
Anna Bertqvist

Grattis till alla som blivit valda att representera Hyresgäst­föreningen region norra Skåne!

förtroendevalda till den nya regionstyrelsen
Gry Ellebjerg
Vald ny regionstyrelse norra Skåne 2019.