Minska oro och påverka med en ombyggnadsgrupp

Kvarteret Verkstaden i Höganäs består av ett antal fastigheter som byggdes i slutet av 1950-talet. De förvaltas av Höganäshem och nu ska de över 60 år gamla fastigheterna renoveras, med bland annat byte av stammar, ny värme, fasad och tak. Redan från första början har Magnus Djerf, verksamhetsutvecklare på Hyresgäst­föreningen, varit med i arbetet med kommunikationen till de hyresgäster som berörs.

– Jag har sedan tidigare informerat bostadsbolag i mitt verksamhetsområde att vi på Hyresgäst­föreningen har både resurser och erfarenhet och kan vara till hjälp när det är renoveringar och ombyggnationer på gång. Jag är väldigt glad att Höganäshem tog fasta på det och kontaktade mig när det nu blev dags med en omfattande renovering i detta område. På så sätt kan vi tillsammans arbeta proaktivt för att minimera oro bland hyresgästerna, lyfta upp viktigt frågor och påverka boendemiljön, berättar Magnus.

Inför renoveringen har det skapats en ombyggnadsgrupp. Gruppen består av frivilliga hyresgäster, Höganäshem, föreningsordförande i Hyresgäst­föreningen Höganäs Lennart Jönsson och så till sist Magnus som representant från Hyresgäst­föreningens tjänstemän. Det var under de välbesökta bomöten som Höganäshem bjöd in till som hyresgäster kunde anmäla sitt intresse att vara med i ombyggnadsgruppen. Det är ungefär tio personer som har valt att vara med i gruppen, alla i olika åldrar och hyresgäster i olika fastigheter i kvarteret, som ger gruppen en bra mix.

Positiv respons efter möten 

Höganäshem är de som kallar till möte när det finns ny information att delge i renoveringsprocessen. Hittills har gruppen haft två möten.

– Jag tycker det går bra, klockrent. Jättefint samarbete! Att kunna träffas så här under processen är en service både för hyresgäster och bostadsbolag. Man kan förekomma många hinder på vägen om rätt information kommer fram till rätt personer. Har de andra hyresgästerna som inte ingår i ombyggnadsgruppen frågor emellan mötena så kan de alltid kontakta Angela Strand på Höganäshem direkt, eller Lennart på Hyresgäst­föreningen Höganäs, förklarar Magnus.   

På mötena diskuteras framförallt de delar av renoveringen som hyresgästerna kan påverka, till exempel om de befintliga tvättstugorna ska renoveras upp eller om det ska byggas nya på gården. Alla får vara med och tycka till om för- och nackdelar. Utemiljön är ett annat område där ombyggnadsgruppen kan vara till hjälp genom att genomföra en trygghetsvandring i området. Både Magnus och Lennarts tidigare erfarenheter av vad som fungerar bra och uppskattas av hyresgäster generellt kommer väl till användning.

– Idag finns det ingen lokal hyresgäst­förening på detta bostadsområde i Höganäs, men med tanke på hur väldigt bra den här ombyggnadsgruppen arbetar tillsammans så finns det stor chans att det i förlängningen bildas en sådan. Höganäshem kommer även renovera upp den gemensamma lokalen i kvarteret där en lokal hyresgäst­föreningen kunde hålla till och stärka grannarnas trivsel och samverkan i området, avslutar Magnus hoppfullt.