En mamma med 2 barn står på en balkong med banderollen Stoppa bo-orättvisan
Hyresgäst­föreningen

Så här tycker Östra Göinge och Osbys kommunpolitiker om Hyresgäst­föreningens prioriterade bostadsfrågor inför valet 2022

Ordförande Carl-Johan Dahlgren i Hyresgäst­föreningen Östra Göinge har tagit tempen på vad 5 kommunpolitiker i Östra Göinge och Osby tycker om våra valfrågor. Detta är ett led i mobiliseringen av Hyresgäst­föreningens folkrörelse för att få politiker att lyfta bostadsfrågorna i valet och stoppa bo-orättvisorna på bostadsmarknaden.

Nedan kan du läsa vad en representant från kommunpartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet tycker i Hyresgäst­föreningens bostadspolitiska frågor som berör oss hyresgäster inför valet.


Tycker ni att hyresgäster ska ha stärkt skydd mot höjda hyror i samband med renoveringar? Om ja, vilket skydd?

Socialdemokraterna föreslår:
👉 Stärk hyresgästens ställning gentemot hyresvärden. Inför infasning av hyror vid renovering. Inför skattefria underhållsfonder.

Centern föreslår:
👉 Inför ett starkt skydd mot chockhöjningar av hyror och stärk hyresgästens ställning. Besittningsskyddet skall vara starkt.                                       

Kristdemokraterna föreslår:
👉 Vi tycker det ska finnas ett starkt generellt skydd som det är idag.

Vänstern föreslår:
👉 Det behövs ett starkt stöd från staten för upprustning och renoveringsarbete. Ingen skall behöva flytta på grund av att hyrorna höjs. 


Tycker ni att staten ska stimulera nyproduktion av bostäder? Om ja, på vilket sätt?

Socialdemokraterna föreslår:
👉 Inför ett statligt investerings­stöd vid nybyggnation av hyresrätter. Vi ser gärna också andra statliga finansieringslösningar som ett stöd till förstagångsköpare och lån till byggande på landsbygden.

Centern föreslår:
👉 Staten ska inte stimulera nyproduktion. Inför enklare regler för bostadsbyggande. Vi är för att bygga strandnära bostäder i Osby kommun.

Kristdemokraterna föreslår:
👉 Staten behöver vara försiktig med att finansiera nyproduktion. Kommunen bör ha genomtänkta översiktsplaner, detaljplaner och infrastruktur som underlättar nyproduktion av bostäder.

Vänstern föreslår:
👉 Inför ett statligt investerings­stöd vid nybyggnation av hyresrätter. Staten bör se till att det byggs för äldre och unga.


Hyresgäster får inte ta del av samma skattevillkor som ges till ägt boende, vad tycker ni om det?

Socialdemokraterna föreslår:
👉 Dagens skattevillkor är orättvist fördelat mellan ägt och hyrt boende. Förslag finns om en ny skattereform.

Centern föreslår:
👉 Behåll de skatteavdrag som finns för ägt boende idag.

Kristdemokraterna föreslår:
👉 Ta bort skattesubventionerna som finns för villa och bostadsrätt. Sänk hellre skatten med 1 %.

Vänstern föreslår:
👉 En större balans mellan ägt och hyrt boende. Föreslår även en höjd statlig fastighetsskatt.


Hur får vi fart på bostadsbyggandet och nyproduktion av hyresrätter?

Socialdemokraterna föreslår:
👉 Vi måste ha någon form av investerings­stöd. Kommunen bör ha fler tomter i sina ägor, men inte strandtomter. Osby kommun bör ta ett ansvar och bygga nytt på de tomter som ägs av kommunen, till exempel vid järnvägen där plåtskjulen finns och bygga om Soldalen till lägenheter i stället.

Centern föreslår:
👉 Det pågår byggande av flera hyresrätter i Osby. Kommunen har 75 nya lägenheter på gång och på den privata marknaden har det byggts 200 nya lägenheter.

Kristdemokraterna föreslår:
👉 Sänk kraven på boendestandarden för att få fart på byggandet av fler billiga bostäder.

Vänstern föreslår:
👉 Vill se införandet av ett investerings­stöd som innebär att hyrorna i de nya lägenheterna kan hållas på en acceptabel nivå.


Arbetar ert parti med några åtgärder för att bostadssektorn ska minimera sina klimatutsläpp?

Socialdemokraterna föreslår:
👉 Det kommunala bostadsbolaget Osbybostäder är miljöcertifierat. Bergvärme, solceller och el används i stället för olja. Bolaget har även bytt till elbilar. Partierna i kommunen jobbar för att ha ett fossilfritt samhälle 2030.

Centern föreslår:
👉 I kommunens bostadsbolag Osbybostäder har all olja fasats ut mot jordvärme och el. Bilparken har bytts ut till elbilar. Inför solceller.

Kristdemokraterna föreslår:
👉 När det gäller klimatutsläpp är kommunens bostadsbolag Göingehem miljöcertifierat. De har gjort av med alla oljepannor och bytt bilparken till miljövänliga bilar och maskiner. När det byggs i Hanaskog vill bolaget använda trä istället för betong. Tanken finns att bygga solceller på alla tak som har tillgängliga ytor för detta. Har även pratats om att bilda elföreningar. Behövs fler laddstolpar för laddning av elbilar.

Vänstern föreslår:
👉 Vill införa mer solceller i bostadsbyggandet. Byggandet skall göras så fossilfritt som möjligt.


För vem bygger kommunen och till vilket pris. Är det för kommuninvånarna eller nyinflyttad medelklass?

Socialdemokraterna föreslår:
👉 Kommunen vill ha en blandad bebyggelse. Kommunen bygger för alla, både till befintliga kommuninvånare och till nyinflyttade, men borde i dagsläget prioritera unga vuxna. Staten har glömt äldre och ungdomar när dom bygger. Här borde ges ett större stöd. Gärna ett statligt lån till ungdomar vid köp av villa eller bostadsrätt. Socialdemokraterna vill att det byggs ett LLS boende i kommunen men det blev nerröstat av Moderaterna.

Centern föreslår:
👉 Kommunen bygger för alla. När det gäller omflyttning i kommunen var 4 av 5 av de som flyttade in i ett av kommunens nybyggda område befintliga kommuninvånare.

Kristdemokraterna föreslår:
👉 I vår kommun finns det fortfarande balans mellan dyrt och billigt boende. Det är ett stort misslyckande att behöva riva fastigheter. Varje omflyttning kostar omkring 25 000 kronor. Om det är 100 omflyttningar blir det 2,5 miljoner som kunde använts för till exempel renoveringar.

Vänstern föreslår:
👉 I vår kommun byggs det för alla. Tyvärr blir byggkostnaderna väldigt höga vilket gör att alla inte har råd att flytta in i en ny lägenhet.


Vi på Hyresgäst­föreningen vill uppmärksamma och lyfta bostadsfrågorna inför valet. Glöm inte att rösta i valet den 11 september. Låt oss öka valdeltagandet bland oss som bor i hyresrätt. Våra liv, våra frågor och vår bostadsform förtjänar samma villkor som de som bor i köpt boende!