Bild på två fasader som är aktivitetshus i Landskrona.
HELA hoppet
HELA hoppet är ett projekt som tillsammans med föreningar i Landskrona skapar aktivitetshus som är fulla av mångfald, liv och aktiviteter för alla

HELA ideella i Landskrona har beviljats medel från Delmos

HELA ideella har beviljats nästan 12 miljoner från Delmos, Delegationen mot segregation, för projektet HELA hoppet i Landskrona för en treårsperiod.

HELA ideella är en sammanslutning av föreningar i Landskrona som representerar medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ. De verkar för att lyfta civilsamhället och samordna gemensamma behov i föreningarna och stimulera till samverkan.

Hyresgäst­föreningen har en betydande roll i projektet HELA hoppet från två håll. Dels som partnerförening i HELA ideella där Hyresgäst­föreningens Helena Rasmusson är ordförande, dels genom projektledning, där Helena kommer att arbeta som projektledare för Hyresgäst­föreningens nationellt beviljade projektmedel från Delmos som är på 4,4 miljoner kronor.

Det som utgör navet för HELA hoppet är att starta upp förenings- och invånardrivna mötesplatser på olika platser i Landskrona, med målet att motverka segregation och lyssna till medborgarnas behov. Projektet skapar på så sätt möjlighet för lokal sammanhållning, social hållbarhet, en meningsfull fritid, engagemang och delaktighet.

Samarbete kommer ske med de stora fastighetsägarna i Landskrona, såsom Landskronahem, Stena fastigheter, Paulssons fastigheter samt Svenska hus. Projektet samarbetar också med föreningar såsom ABF, Tamam, Flamman, Röda korset och HEJ Främling. Projektet dokumenteras av forskare från Lunds universitet som kommer att följa upp projektet under alla tre åren.

Läs mer om projektet på: helaideella.se