Vy över Helsingborg
Elin Lilja
Vy över Helsingborg

Film: Slopa hyreshöjningen i årets förhandlingsrunda!

Filmen presenterar vårt budskap om slopad hyreshöjning i årets förhandlingsrunda och 2021 års hyreshöjningar. Vi anser att förhandlingarna måste stötta hyresgästerna och deras situation i och med coronapandemin. Därmed förväntar vi oss att bostadsbolagen tar sitt ansvar och enas om en slopad hyreshöjning. Filmen innehåller också resultat från rapporten om bostadsföretagens ekonomi, som visar att ekonomin ser god ut för hyresvärdarna.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies