Ett lägenhetsfönster med blommor.
Elin Lilja

Debatt: Marknadshyror är ett hot mot hyresgästernas möjligheter till ett tryggt hem

Skulle marknadshyror införas kommer de som redan i dag har det tufft med att klara dagens hyresnivå riskera att knuffas ut helt från bostadsmarknaden. En rapport som konsultbolaget Ramboll har utfört på uppdrag av Hyresgäst­föreningen visar att hyresgäster i Halmstad kan förvänta sig högre hyror och en sämre privatekonomi om marknadshyror skulle införas. En allt större del av inkomsten kommer att behöva användas till att betala hyran och det leder till ett försämrat konsumtionsutrymme.

Hyresgäst­föreningen befarar att utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden. Det finns heller inget som visar att fri hyressättning skulle leda till fler bostäder.

I Halmstad skulle hyrorna höjas med i genomsnitt 19 procent om marknadshyra införs. För en tvåa på 62 kvadratmeter innebär det att hyran går upp från dagens genomsnittliga hyra på 5 853 kronor i månaden till 7 070 kronor i månaden i marknadsscenariot. Den högsta marknadshyran hittar vi i Centrum och den lägsta marknadshyran finns i stadsdelen Öster. Med marknadshyror skulle hyresgäster i Halmstad behöva lägga ytterligare 5 procent av sin inkomst på hyran. De som redan idag har det tufft med att klara dagens hyresnivå riskerar att knuffas ut helt från bostadsmarknaden. Plånboken skulle avgöra var du kan bo, om du ens har råd att bo alls.

Hyresgästens inflytande över vad som är en rimlig hyra men också inflytandet över boendet kommer att minska. Om hyresvärden när som helst kan höja hyran så att du inte har råd att bo kvar, spelar det mindre roll vad du i övrigt har för rättigheter att kräva åtgärder och underhåll. Följden blir att att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform. Det blir högre hyror, ökad otrygghet och minskat inflytande för landets hyresgäster.

Effekterna riskerar att bli en samhällsutveckling där redan trångbodda hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de måste tränga ihop sig ännu mer för att klara att bo kvar. Hyresgäster ska också ha rätt till en trygg och fast punkt i livet, ett hem.

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på marknadshyror. Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för de människor som idag och i framtiden bor i hyresrätt i landet, så även i Halmstad.

Tillsammans med landets hyresgäster kommer Hyresgäst­föreningen att ta fajten mot marknadshyror. 

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen
Merete Sundholm, regionordförande i Hyresgäst­föreningen region norra Skåne
Tomas Svensson, ordförande i Hyresgäst­föreningen Halmstad-Laholm


Debatten publicerades i Hallandsposten 30 mars 2021. 

Repliker på debatten publicerades i Hallandsposten 31 mars och 6 april

Slutreplik publicerades i Hallandsposten 8 april 2021.  

Rapport: Scenarioanalys marknadshyror Halmstad