Två föräldrar håller sitt barn i famnen
Hyresgäst­föreningen

Debatt: Inga barn ska behöva vräkas på grund av coronakrisen

De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen riskerar att drabba landets hyresgäster och därmed flertalet barn. Kronofogden varnar för att fler barnfamiljer kommer att vräkas och Hyresgäst­föreningen och Bris, Barnens rätt i samhället, kräver snabba insatser för att skydda barn.

Fastighetsägare kan underlätta den pressade ekonomiska situation många barnfamiljer hamnar i på grund av uppsägningar på arbetsmarknaden och förlorad inkomst. Att akut införa åtgärder såsom hyresrabatter och överseende med sena hyresinbetalningar ger familjerna möjlighet att bo kvar och minskar antalet barn som drabbas av vräkning och i värsta fall hemlöshet. Vår vädjan till er hyresvärdar är att ha en kontinuerlig dialog och visa förståelse för era hyresgästers svårigheter att betala hyran. Säg inte upp era hyresgäster, sätt inte barn på gatan!

Hyresrabatter är en del i det åtgärdspaket som Hyresgäst­föreningen föreslagit för att underlätta för landets hyresgäster, däribland barnfamiljer. I paketet föreslås även ett särskilt bostadsbidrag för att trygga de barn som på grund av coronapandemin riskerar att vräkas och förlora hemmet. På så sätt kan vi snabbt se till att ingen behöver lämna sitt hem under brinnande kris.

Under en kris är det extra viktigt för vuxna att skapa en trygghet och ett lugn för barn. Men att hjälpa barnet att fokusera på något annat, uppmuntra och underlätta för aktiviteter som är en del av barnets vanliga vardag kan bli svårt när föräldrarna själva lever under press och ovisshet över hur de ska betala nästa hyra och om de ens får bo kvar.

Coronakrisen kan bli särskilt påtaglig för barn som redan lever i en utsatt situation i hemmet, exempelvis med föräldrar med psykisk ohälsa eller med våld i familjen. Omständigheter som social isolering, ökad stress- och konfliktnivå och andra påfrestningar ökar faran för att barn ska fara illa i hemmet.

Förutom att en vräkning innebär ett uppbrott från hemmet kan det generera fler uppbrott som har avgörande betydelse för barnets trygghet. Att tvingas från sitt hem och ryckas upp från närområdet, sina grannar, vänner, fritidsaktiviteter och kanske byte av skola är händelser som kan vara förödande för ett barns liv och riskerar att i värsta fall skapa ett permanent utanförskap. Trygghet är en förutsättning för att må bra och rätten till en trygg bostad är en förutsättning för många andra av barnets mänskliga rättigheter – som nu dessutom är lag i och med barnkonventionslagen.

Ännu är det omöjligt att förutspå de långsiktiga konsekvenserna för Sverige. Men vi vet redan nu att coronakrisen slår mot landets utsatta barnfamiljer. Nu är det upp till bevis, Sverige behöver en kraftsamling för landets barnfamiljer. Bara då kan vi garantera barnets rätt till trygghet och att alla barn får vakna upp i sin egen säng – också i morgon.

Merete Sundholm, ordförande i Hyresgäst­föreningen region norra Skåne

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris