Vill du hyra en kvarterslokal?

Här hittar du övergripande information om vad som gäller dig som är hyresgäst och vill hyra en kvarterslokal och bor i norra Skåne och södra Halland - Hyresgäst­föreningens region norra Skåne.

Kvarterslokaler är en viktig del i Hyresgäst­föreningens verksamhet. Dessa syftar till att främja gemenskap, delaktighet och inflytande där vi bor.

I vissa fall finns en kvarterslokal i ett bostadsområde som är till för alla hyresgäster och ofta är det Hyresgäst­föreningen som har hand om lokalen men det kan även vara bostadsbolaget. Är det en lokal som Hyresgäst­föreningen har hand om sköts uthyrningen av en medlem som är aktiv i föreningen. Detta görs helt ideellt på medlemmens fria tid. 

I andra fall finns ingen som har hand om uthyrningen och då hyrs inte lokalen ut. Är du medlem och vill vara ansvarig för kvarterslokalen? Kontakta din närmaste hyresgäst­förening eller regionkontoret i Helsingborg.

Alla kvarterslokaler har olika förutsättningar. Det kan vara olika vem som får hyra. Till exempel kanske du måste bo hos en viss hyresvärd eller på ett visst område. Detta har Hyresgäst­föreningen och fastighetsägaren kommit överens om. Andra skillnader är antal personer lokalerna rymmer, detta är satt utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv.

Tips!

  • Tänk på att den som ansvarar för lokalen arbetar ideellt. Respektera de tider personen vill bli kontaktad på. 
  • För att vara säker på att den lokal du vill hyra är ledig just det datum du vill ha den: var ute i god tid!
  • Det är viktigt att du som hyr lokalen har en egen hemförsäkring som täcker eventuella kostnader vid olyckor under den tid du hyr lokalen.