kvinna vattnar växter i växthus
Framtidsrörelsen Hyresgästföreningen

Lokala hyresgästföreningar

I Nordvästskåne finns det flera lokala hyresgästföreningar som arbetar för inflytande, trygghet och gemenskap för hyresgästerna. Välkommen!

Bjuv

Lokala hyresgästföreningen Brogårda

Ordförande: Rolf Malmberg, e-post, 0722-11 12 04

Lokala hyresgästföreningen Billesholm

Ordförande: Cecileé Sigfridsson, e-post, 0768-58 21 46

Båstad

Lokala hyresgästföreningen Båstad

Ordförande: Christine Jansson, e-post, 0739-66 03 54

Klippan

Lokala hyresgästföreningen Treklövern

Ordförande: Bength Andersson, e-post, 0760-34 51 88

Åstorp

Lokala hyresgästföreningen Dala

Ordförande: Magnus Delander, e-post, 0706-40 29 55

Ängelholm

Lokala hyresgästföreningen Ängelholmshem

Ordförande: Loo Lindell, e-post, 073-158 40 15

Som boende i Ängelholmshems fastigheter kan du hyra någon av våra lokaler nedan.

  • Föreningslokal Kulltorp: Allmogegatan 65
    • Om du vill hyra föreningslokalen, kontakta (vardagar kl. 16.00-19.00) Jörgen Olsson, 070-268 99 58, tala in ett meddelande. Hyra 150 kr/dygn + 150 kr i deposition. Depostionen betalas tillbaka när lokalen är städad och godkänd. 
  • Föreningslokal Svetsaren, Östandsvindsgatan 2-4
    • Om du vill hyra föreningslokalen, kontakta (vardagar kl. 10.00-16.00) Loo Lindell, 073-158 40 15, tala in ett meddelande. Hyra 500 kr/dygn + 500 kr i deposition. Depostionen betalas tillbaka när lokalen är städad och godkänd. 
  • Föreningslokal Heimdallgatan 9
    • Om du vill hyra föreningslokalen, kontakta (vardagar kl. 10.00-16.00) Anita Carlson, 073-158 40 15, tala in ett meddelande. Hyra 300 kr/dygn + 300 kr i deposition. Depostionen betalas tillbaka när lokalen är städad och godkänd. 

Lokala hyresgästföreningen Tångvägen

Ordförande: Lennart Johansson, e-post, 0702-43 69 92

Lokala hyresgästföreningen Karlslund

Ordförande: Maria Lindén, e-post, 0707-28 62 61