Hyresgäst fick skadestånd efter att halkbekämpningen dröjde

Under vintern halkade en äldre kvinna utanför sitt hyreshus i Oskarström och skadades så illa att hon blev liggande på sjukhus i nio dagar. Gångarna på innergården hade inte behandlats för halka av hyresvärden.

Hyresgästen fick ersättning från sitt försäkringsbolag men fick själv betala självrisken, något hon tyckte hyresvärden borde stå för. Kvinnan kontakta därför Hyresgäst­föreningen för att få hjälp.

– Hyresvärden har ansvar för att underhålla sin mark och vara uppmärksam på väderomslag för att exempelvis se till att det inte är halt. Om värden inte sandar eller saltar inom rimlig tid kan den bli skadeståndsskyldig för halkolyckor, som i detta fallet, säger Tobias Gradén som är jurist på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Tobias författade ett skadeståndskrav och skickade till hyresvärden, där han bland annat framhöll att även andra hyresgäster i huset besvärats av halkan.

– Hyresvärden var då villig att betala ut de 2 000 kronor som inte täcktes av självrisken, eftersom de inte varit tillräckligt snabba med att halkbekämpa, berättar Tobias Gradén.