Nyhetsbrev Örebro
Lars Bjurström

Vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev vill vi stärka den lokala organisationen och öka vår möjlighet att agera lokalt.

Hösten 2020 startade Hyresgäst­föreningen ett nyhetsbrev som i första hand riktar sig till förtroendevalda inom vårt område.

Tanken är att vi vill stärka den lokala organisationen och att vi ökar vår möjlighet att agera lokalt. Genom att öka samhörigheten och kunskapen om lokala aktiviteter och förutsättningar tror vi att vi kan öka vår aktivitet och kraft. Det krävs förstås andra insatser också men nyhetsbrevet kan vara en viktig del.

  • Lokala bostads(politiska)frågor som är aktuella.
  • Aktuella aktiviteter, möten, temakvällar och kanske nåt viktigt beslut som Örebroföreningen tagit.
  • Genomförda aktiviteter, framförallt från lokala hyresgäst­föreningar som då kan vara bra exempel på vad en lokal förening kan göra.

Vi hoppas nyhetsbrevet kan komma 7 – 8 ggr om året varav någon gång till samtliga medlemmar. Någon exakt plan för när nyhetsbrevet ska komma har vi inte utan det skickas när det finns aktuella frågor att informera om.

Du som har förslag på innehåll eller vill framföra synpunkter på innehållet kan mejla till föreningens e-post foreningen.orebrolekeberg@hyresgastforeningen.se