Nyhetsbrev

Nyhetsbrev november

Här är Hyresgäst­föreningens Örebro-Lekebergs nyhetsbrev för november månad.

Möte Örebroföreningen

Bostadspolitiskt program

Inför valet och valrörelsen ska vi anta ett bostadspolitiskt program som ska vara vårt hjälpmedel att påverka debatten under valrörelsen och förhoppningsvis den bostadspolitik som kommer att drivas efter valet.

3 september hade vi en upptakt inför arbetet med det bostadspolitiska programmet. Upptakten handlade om hur vår lokala situation (i Örebro) ska utryckas i programmet och vilka krav och förslag vi ska ha med i programmet.

Programmet kommer också att innehålla ett avsnitt om marknadshyror som förbundsledningen bestämt och ett avsnitt om allmännyttans (dvs Öbos) utveckling som regionledningen bestämt.

Med utgångspunkt från diskussioner och grupparbete den 23 september har vi gjort en enkät och genomfört en temakväll (9 november). Några beslut eller ens säkra slutsatser har vi ännu inte dragit men arbetet är inriktat på att följande tre områden/rubriker är viktiga att ha med i den lokala delen i det bostadspolitiska programmet:

Trygga bostäder/trygga bostadsområden. Bland annat om rätten att kunna bo kvar och möjligheten att röra sig tryggt i området.

Hyreshöjningarna. Bland annat om orättvisan i boendet och de orimliga hyreshöjningar som görs vid renoveringar.

Boinflytandet måste öka. Bland annat om hyresgästernas rätt att kunna påverka men också för att öka det lokala engagemanget för ”sitt” område.

Vi håller också på att göra ett bostadspolitiskt program för Lekeberg men den här texten handlar om arbetet i Örebro.

Om du vill vara med i det fortsatta arbetet med vårt bostadspolitiska program kan du höra av dig, enklast är att mejla till foreningen.orebro-lekeberg@hyresgastforeningen.se

Julfestligt 11 december

Lördagen den 11 december har vi julfestligt som alla är inbjudna till. Ta med barn och farmor och grannar!

Festligheten kommer att vara på eftermiddagen!
Mer information kommer men boka redan nu 11 december!