Ombyggnad pågår
Lars Bjurström

Hyran - viktigaste plånboksfrågan

Hyran är den största kostnaden för nästan alla som bor i hyresrätt men i valdebatten hörs nästan inget om hyrorna och hyresgästernas ekonomi.

I årets valrörelse kan vi höra många partier som utlovar statliga ingrepp och bidrag för att hålla nere hushållens kostnader nu när inflationen tagit fart. Men det är märkligt tyst om hyran som är den enskilt absolut största kostnaden för nästan alla som bor i hyresrätt. Och det som hörs handlar snarare om hur hyran kan höjas ytterligare än att hålla nere kostnaderna för hyresgästerna. Bland annat genom att på nytt föra fram förslag om marknadshyror.

Att hålla ner boendekostnaden för hyresgästerna är ett sätt att öka tryggheten så att också de med små ekonomiska marginaler kan bo kvar men det ökar förstås också möjligheten att klara en del prisökningar.

Genom att ensidigt gynna de som väljer och kan välja ett eget ägt boende så underblåser bostadspolitiken alldeles i onödan den segregation som de senaste åren blivit allt tydligare och bidrar till ett allt mer splittrat Sverige. Det finns ingen enkel lösning på boendesegregationen men att behålla bo-orättvisan försvårar möjligheten att bryta segregationen. Därför borde partierna tävla om att hitta lösningar som ökar rättvisan och gör hyresrätten mer attraktiv.

Hyran tar i genomsnitt 28 procent av inkomsten. Det är en klart högre andel än de som äger sina bostäder betalar. I Örebro är det nästan 40 000 hushåll som bor i hyresrätt och hyresgäster har i snitt lägre inkomster är de som bor i villa eller bostadsrätt.

De som lägger störst andel av sina inkomster på boendet är de som bor ensamma. För en ensamstående kvinnlig pensionär går i genomsnitt 40 procent av hushållskassan till boendet – om hon bor i hyresrätt.

Hyresgäst­föreningen har flera krav och förslag för att öka rättvisan i boendet och för att bättre än idag trygga hyresgästernas ekonomi.

•         Ja till fler bostäder med lägre hyra

·       Nej till marknadshyror.

·       Ta bort vinstkravet på ÖBO och ge istället ÖBO i uppdrag att hålla nere hyrorna 

•         Öka hyresgästernas inflytande vid ombyggnader och undvik hyreshöjningar

•         Ge hyresrätten samma ekonomiska förutsättningar som bostadsrätter och villor 

Vad tycker partierna? Är hyresgästerna och hyresgästernas situation värt att ge besked om?

Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg
Lars Bjurström, ordförande

Publicerad i Nerikes Allehanda den 1 september 2022