En trygg bostad är grundläggande
Lars Bjurström

En starkare bostadspolitik – för trygghet i boendet.

För ökad trygghet är kampen mot marknadshyror och höjda hyror vid renoveringar självklar. Men för tryggheten är också ett ökat hyresgästinflytandet viktigt för att bygga förtroende och tillit.

En trygg bostad är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Därför borde alla ha möjlighet att leva i bra och trygga bostäder till rimliga kostnader. Men så ser inte riktigt verkligheten ut.

Bostadsbristen drabbar många och hemlösheten har ökat. Hoten mot tryggheten och därmed den självklara rätten till en trygg bostad kommer från olika håll. 

Höjda hyror är ett tydligt hot mot den trygghet alla har rätt till i sitt boende. Trots att hyran redan idag tar en stor del av inkomsten finns starka krafter som försöker höja hyrorna kraftigt. Fastighetsägarna gör stora vinster och men kräver ändå höjda hyror. En stor del av hyreshöjningarna genomförs vid ombyggnader och renoveringar. Vi kan inte acceptera att människor ska behöva lämna hus och hem på grund av chockhöjda hyror. 

Trygghet i boendet är också att kunna känna sig trygg utomhus. Alla ska kunna vara ute på dagar och kvällar, sitta i parken och träffa grannar och vänner. Men tryggheten hotas av ökande spänningar och våld i samhället och många är rädda att gå ut på kvällar. Segregationen ökar och sammanhållningen i samhället minskar.

Därför behövs en starkare bostadspolitik, för att alla ska känna trygghet i boendet men också för att bostadsbristen och den ökande segregationen påverkar hela samhällets utveckling. Bostadsfrågan bör därför ha en viktig roll i valdebatten och hur den framtida bostadspolitiken bör få svar. 

Inför valet presenterar Hyresgäst­föreningen i Örebro ett eget bostadspolitiskt program och vi ska försöka få besked om partiernas bostadspolitik. I vårt program sätts tryggheten i förgrunden. En trygghet som ska grundas i ett ökat inflytande för hyresgästerna. Ett inflytande som ska förbättra vårt boende, hålla nere hyrorna och stärka samhörighet och demokrati.

Hoten om kraftigt höjda hyror vid renoveringar och införande av marknadshyror är några av de allvarligaste hoten mot tryggheten. Därför är kampen mot höjda hyror självklar – för tryggheten. Hyresgäst­föreningen kommer därför fortsätta att driva på för en bostadspolitik som stärker hyresgästernas ställning och möjligheter och givetvis kommer vi att motarbeta alla krav på förändringar som ytterligare skulle öka fastighetsägarnas möjlighet att höja hyrorna. Därför kommer vi fortsätta säga NEJ till införande av marknadshyror. 

Hyresgästernas inflytande och engagemang för sitt område är en viktig del för att bygga förtroende och tillit för att stoppa utvecklingen av ökad otrygghet. Därför är ökat hyresgästinflytande en viktig del i arbetet för att öka tryggheten – för alla.

Vi kommer att driva på för ett ökat boinflytande för att det är bra för hyresgästerna men vi är också övertygade om att det är bra för hela samhället genom att det bidrar till att förankra ett demokratiskt sätt att arbeta och att tänka.

Lars Bjurström
Ordförande i Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg

Här skriver du en obligatorisk brödtext. Klicka på texten för att redigera. Du kan också skapa länkar och listor här.

*