hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Det är vi som är styrelsen i Nora

Här finner du information om vilka som sitter i vår styrelse samt hur du kontaktar oss.

Styrelse Nora

Ordförande
Annika Hentilä

Vice Ordförande
Emma Brodin

Ledamot
Svenerik Werner

Kontaktperson Nora

Annika Hentilä
Epost: ordfhgfnora@gmail.com
Telefon: 073-031 24 87