hussiluett

Nu har Falunföreningen ett nytt bostadspolitiskt program

I vårt bostadspolitiska program kan du läsa om de prioriterade frågorna föreningen kommer att jobba med de kommande åren.

Här hittar du sidan - Vår politik - där kan du ta del av vårt bostadspolitiska program.