Kvinnor samtalar
Pexels

Fem bostadspolitiska frågor

Hyresgäst­föreningens kommunstyrelse i Askersund bjöd in samtliga partier där de fick ge svar på fem viktiga bostadspolitiska frågor.

Fem frågor med svar från partier

Läs hela presentationen över frågor och svar här. 

Hyresgäst­föreningen ser ett stort problem när oseriösa hyresvärdar utnyttjar sin makt över hyresgästerna. En lösning kan bland annat vara ett regelverk med bestämda krav samt utbildning. Borgensavgiften är lagstadgad av EU, dock ser vi att en höjning av avgiften kan begränsa hyresbolaget att återinvestera i till exempel renoveringar och underhåll. Fria marknadshyror skulle innebära att klyftan mellan fattiga och rika ökar, segregation skulle öka. Investerings­stödet skulle innebära att Sverige skulle kunna tillgodose den ökade efterfrågan av hyresrätter. För att minska skatteklyftan mellan hyrt och ägt boende vill Hyresgäst­föreningen till exempel att man slopar fastighetsavgiften för hyreshus. Idag dubbelbeskattar fastighetsägare sina hyresbostäder med inkomstskatt, fastighetsskatt samt fastighetsavgiften.