Hur förebygger vi våld? Cajsa Linderoth berättar för andra organisationer hur vi arbetar.
Stina Graad
Hur förebygger vi våld? Cajsa Linderoth berättar för andra organisationer hur vi arbetar.

Vi är med och förebygger våld

Trygghet är något av det viktigaste för oss alla. För Hyresgäst­föreningen syns det i varje enkät och varje undersökning. Det är ett av skälen till att vi är med och arbetar för att förebygga våld, och i veckan var vi med på en konferens som Jämställdhetsmyndigheten ordnat för att få bättre fart på arbetet.

- Tryggheten är något av det viktigaste för alla hyresgäster, som är våra medlemmar, underströk Cajsa Linderoth från Hyresgäst­föreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg när hon berättade om vårt arbete med våldsprevention på en konferens i Göteborg i veckan som gick. 

- Vi arbetar tillsammans med Borås Stad och har utbildat unga ingripare i metoder för att förebygga våld innan det har uppstått, och för att påverka normer och attityder.

Arbetet vilar på en grund som Världshälsoorganisationen WHO tagit fram. Nu arbetar vi med det som en del av och fortsättning på vårt trygghetsarbete. En del av det är att utbilda och utveckla unga personer. 

- Vi når målgrupper som vi ofta inte träffar, fortsätter Cajsa Linderoth. Och vi gör det i samverkan mellan kommun och civilsamhälle.

Nu pågår arbetet i många kommuner i hela landet och då har också Länsstyrelserna engagerat sig - och Hyresgäst­föreningen har en viktig del i att "göra verkstad".

- Vi ökar förståelsen för hur våld uppstår och hur det hänger ihop med normerna i samhället. 

Vid konferensen i Göteborg deltog ett 100-tal personer från ett stort antal organisationer.