Bostadsområdet Brogården i Alingsås
Nils-Olof Larsson

Tryggare och trevligare

Vad är det som gör vårt boende tryggare? Vad kan vi ändra på? Den frågan fick ett antal hyresgäster i Färgelanda, och tillsammans tog de fram en lista över åtgärder i sitt område.

Hyresgäst­föreningen hade tillsammans med bostadsbolaget bjudit in hyresgästerna till trygghetsvandring i mitten av januari. Under en trygghetsvandring går man igenom sitt bostadsområde, tittar på risker, vad som känns otryggt och föreslår förbättringar.
- Vi fick en hel del deltagare och synpunkter, berättar Ulf Hallman som är kommuncoach och var en av Hyresgäst­föreningens representanter, trots att det var riktigt ruskväder just den här kvällen. 
- De synpunkter som kom fram var att belysningen kunde förbättras, grönytorna kunde skötas bättre och att det fanns hål ojämnheter i asfalten som blir isfällor när frosten nyper till. På några ställen var lekredskapen slitna.

Bostadsbolaget har nu fått hyresgästernas synpunkter och anteckningarna från trygghetsvandringen.
- Vi kommer att stämma av listan vid våra kommande möten, säger Ulf Hallman. Vi hoppas såklart att allting kan ordnas. Det kommer att göra Färgelanda lite tryggare och trevligare!