Regionstyrelsen har digitalt möte. Lennart Derehag leder mötet och tillträdande regionchefen, Peter Laang deltar.
Foto: Cajsa Linderoth
Regionstyrelsen har digitalt möte. Lennart Derehag leder mötet och tillträdande regionchefen, Peter Laang deltar.

Kampen mot marknadshyra viktigast för nya regionstyrelsen

Regionens högsta beslutande organ höll (digitalt) årsmöte i slutet av april. Vi fick några nya ansikten i regionstyrelsen och en omvald ordförande. Nu har den nya styrelsen satt sitt program för året som kommer.

Lennart Derehag, omvald ordförande:

-Vi behöver bli fler för att försvara hyresgästernas rättigheter.
Lennart missar inte ett tillfälle att betona hur viktigt det är att stå upp mot marknadshyran och för hyresgästernas rättigheter. För att bli bra på det behöver vi växa - få fler medlemmar och fler förtroendevalda som kan arbeta för vår sak.
- Då blir vi också en mer aktiv folkrörelse!

Diana Rörström, ny ledamot:

- Trygghet, gemenskap och ungdomar!
Diana Rörström betonar tryggheten och hur viktiga ungdomarna är - vi behöver dem i vår verksamhet också.


Binyam Paulos, ny ersättare:

Vill bygga broar.
Binyam håller integration och rättvisa som de viktigaste frågorna för framtidens hyresgäster. Binyam vill vara med och förändra, inte sitta som åskådare.


Barbro Endorph, ny ersättare:

- Vi behöver bli fler förtroendevalda som kan lyssna
Barbro Endorph värnar om folkrörelsen - att vi har kunniga förtroendevalda som kan lyssna av vad som händer ”på gräsrotsnivå”. Kunskaperna behöver vi när vi träffar bostadsbolag och politiker.

Fotnot: i kommande nummer av Hem & Hyra får du också en presentation av de nyvalda.