Ett möte för alla boende - i deras eget trapphus
Nils-Olof Larsson
Ett möte för alla boende - i deras eget trapphus

Vi måste hålla samman!

I höstas gick Hyresgäst­föreningen runt på Valhallagatan i Skara. Man mötte hyresgäster som uttryckte visst missnöje med sin hyresvärd: dåligt underhåll, många år som går utan att fel åtgärdas, dåligt bemötande från hyresvärden. I veckan kom man tillbaks för att hålla bomöten med de som bor där.

När Hyresgästföreningen kom tillbaks för att träffa hyresgästerna tillsammans var bilden samstämmig.
Nils-Olof Larsson
När Hyresgäst­föreningen kom tillbaks för att träffa hyresgästerna tillsammans var bilden samstämmig.

Missbelåtna hyresgäster som var väldigt samstämmiga i vad som brister i deras boende:

- Vår hyresvärd är svår att nå, och när man kommer fram så lovar de att fixa problemen men det händer inget. Vi har problem som sett lika illa ut under de femton år jag har bott här, säger en man lite uppgivet till oss och lyfter på en sprucken plastmatta i tvättstugan innan han reser sig och pekar på en hängande elsladd. 

- De gjorde om på andra sidan väggen, tog ner sladden och där hänger den nu! De gör inte klart, de återställer inte. 

När Hyresgäst­föreningen håller enkla bomöten i trapphusen på området är uppslutningen stor.

- Vi talade väl med ett 25-tal hyresgäster ikväll, konstaterar boendeutvecklaren Magnus Tengberg. I varje trapphus kom det flera hyresgäster för att berätta om hur de har det.

Vid besöken på Valhallagatan i Skara deltog också förhandlare och medlemsutvecklare. De fick alla ta del av berättelser liknande mannens ovan.

- Underhållet hålls ner och slutförs dåligt, konstaterar Magnus Tengberg. Man är inte heller nöjd med hur städningen av trapphus och tvättstugor fungerar, men det verkar somom de varit och städat idag, innan vi kom hit.

Nu kommer Hyresgäst­föreningen att boka ett möte med fastighetsägaren för att försöka komma upp i nivå. Magnus Tengberg hoppas att några av hyresgästerna också kan följa med, för att bidra med sina erfarenheter. Det mötet kommer Hyresgäst­föreningens jurister och förhandlare att ta hand om.