Samtal i dörren
Ludvig Hansson
Magnus pratar med en hyresgäst i Skövde.

Med kunskaper från 3000 samtal

Under en vecka har Hyresgäst­föreningen träffat nästan 3 000 hyresgäster, för att prata om hur vi kan förbättra boendet. Tusentals synpunkter och nästan lika många önskemål – vad händer nu?

Samtal i dörren
Ludvig Hansson
Magnus pratar med en hyresgäst i Skövde.

- Vi har fått så mycket kunskap från alla hyresgäster vi mött, konstaterar Hyresgäst­föreningens förhandlingschef Magnus Elsing. Det är helt ovärderligt – och nu ska vi få in det i vår dagliga verksamhet.

Under en vecka har 40-talet anställda och förtroendevalda knackat på hyresgästers dörrar. Man har pratat om vad som inte fungerar, vad som fungerar och vad man kan göra för att förbättra. Resultatet kan man hitta i buntar av svarsblanketter, som nu ska behandlas.
- Nu arbetar vi för fullt med att sammanställa alla uppgifter, konstaterar Magnus Elsing. Vi har väldigt mycket material att hantera – vilket är glädjande! Vi har ökat på våra kunskaper om boendet.

De nya kunskaperna kommer att användas i Hyresgäst­föreningens ordinarie verksamhet, som i hyres­förhandlingar, vid samrådsmöten mellan hyresvärdar och Hyresgäst­föreningen och i lokal verksamhet. Magnus Elsing har stora förhoppningar:
- Tillsammans med svaren från vårens enkät har vi ett väldigt bra material att arbeta med. När vi sätter oss ner med hyresvärdarna för att förhandla om hyran, till exempel, får vi en starkare position och kan lättare få gehör för våra synpunkter. Nu har vi både enkätsvar och samtal med hyresgästerna som underlag.