Gatubild från Borås
Nils-Olof Larsson

Folkkraft - i rörelse

- Vi vill ge människor mer inflytande och mer makt över sina liv. Vi kallar det Folkkraft, berättar Hyresgäst­föreningens ordförande Lennart Derehag, och det ska bli en samlande kraft för att skapa inkluderande och demokratiska plattformar och mötesplatser i samhället. Vi ska fånga människors engagemang.

I veckan bjöd Hyresgäst­föreningen in ABF, LO, Unga Örnar, Verdandi och Folkets Hus & Parker till ett möte i Vänersborg. Tillsammans har de sex organisationerna skrivit under en avsiktsförklaring under det gemensamma namnet Folkrörelsesatsningen.

- Det här var vårt första möte, säger Lennart Derehag, när vi berättade om våra egna verksamheter för varandra. Nu kommer vi att gå vidare för att se hur vi tillsammans kan göra något bra.

I avsiktsförklaringen som man skrivit under förbinder man sig att utveckla och öppna upp sin egen organisation, men man lyfter också gemensamt arbete:
- Vi kommer att jobba både enskilt och tillsammans, med engagemang och delaktighet för att få mer glädje och framtidstro i samhället. Och det är en långsiktig satsning där våra organisationer är en självklar samlande kraft. Vi bygger civilsamhället starkare.