När Hyresgästföreningens anställda och förtroendevalda kanckar dörr passar vi på att träffa och prata med de som är förtroendevalda och aktiva i området.
Tommy Hallenberg
När Hyresgäst­föreningens anställda och förtroendevalda kanckar dörr passar vi på att träffa och prata med de som är förtroendevalda och aktiva i området.

"Det här behövs"

När Hyresgäst­föreningen frågar sina medlemmar om vad de tycker om boendet och sen följer upp med att besöka hyresgäster signalerar många att "det behövs". Det kan ibland kännas svårt att veta hur man ska agera, men tillsammans kan vi förbättra.

När Hyresgäst­föreningen frågar sina medlemmar om vad de tycker om boendet och sen följer upp med att besöka hyresgäster signalerar många att "det behövs". Det kan ibland kännas svårt att veta hur man ska agera, men tillsammans kan vi förbättra.

- Idag går vi i Skövde, berättar Magnus Elsing. Vi är några anställda och några förtroendevalda, som pratar med hyresgästerna.

Syftet med att göra en bred enkät som man följer upp med att knacka dörr och prata med de man träffar är att lära sig mer om boendet. Att komma på rätt plats, se med egna ögon och visas av de som bor i husen ger en tydlig bild av verkligheten. Och det kan bli användbart, tror Magnus Elsing:

- Absolut! Vi tar med oss kunskaper till förhandlingsborden, som ger oss mer styrka i våra krav, och vi träffar hyresgäster som har tankar, idéer och berättigade krav. 

- Det finns ett engagemang för att förbättra boendet. Vi får mycket att jobba vidare med, och hoppas fånga mycket av det. Det här arbetet behövs!