AB Bostäders folder visar på en visionsbild hur återvinningscentralen kan komma att se ut
Bild: AB Bostäder
AB Bostäders folder visar på en visionsbild hur återvinningscentralen kan komma att se ut

Bromsa!

När AB Bostäder i Borås vill bygga en återvinningscentral för grovsopor och liknade avfall på Billdalsgatan har hyresgästernas inflytande kommit av sig. Ett verkligt boinflytande är viktigt, anser hyresgäst­föreningen och ber AB Bostäder att dra i bromsen så att hyresgästerna hinner vara med i dialogen kring utformning och placering.

När hyresgästerna får vara med och tycka till blir boendet bättre. Det kommer fram värdefulla synpunkter, man får svar på frågor och det är lättare att ta hänsyn till de behov som de boende har.

För Hyresgäst­föreningen och våra medlemmar är inflytande över boendet en kärnfråga. På Norrby i borås har det ställts på sin spets när AB Bostäder vill bygga en ny återvinningscentral.

Nu vill Hyresgäst­föreningen att de boende ska få en verklig chans att tycka till om planerna.

Därför har man startat en facebook-grupp ("Vi som bor på Billdalsgatan") för att dela information om projektet och få in synpunkter från de boende.

- Nu hoppas vi att vi trots corona-pandemin och restriktionerna för möten kan få en bra diskussion, säger Thomas Grinderslev som är boendeutvecklare på Hyresgäst­föreningen.

Kontakt

mas Grinderslev, Boendeutvecklare - kommuncoach

Thomas Grinderslev

Boendeutvecklare - folkrörelseutveckling

Skicka e-post