Dokumentbibliotek BohusÄlvsborg-Skaraborg

Här har hyresgästföreningens region BohusÄlvsborg-Skaraborg samlat olika mallar som har med föreningar och lokala hyresgästföreningar att göra. Behöver du som förtroendevald dem i annat format kan du höra av dig till regionkontoret på 010-459 14 35.

Lokal Hyresgästförening

Den lokala hyresgästföreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte och detta ska, enligt stadgarna, hållas innan februari månads utgång. Enligt stadgarna ska medlemmen fått kallelsen senast 2 veckor innan årsmötet. 

En verksamhetsberättelse beskriver vad föreningen gjort under det senaste verksamhetsåret och används både vid revison och årsmöte. 

En verksamhetsplan beskriver planerad verksamhet för kommande verksamhetsår och sträcker sig från årsmöte till årsmöte då den presenteras och antas.

Mallar till LH inför årsmöte

Mallar till LH inför konstituerande möte

Övriga mallar