Två personer sitter bredvid varandra och läser varsin bok
Pxfuel

Intressant läsning

Här samlar vi intressanta artiklar, insändare, rapporter och annat.

Många aktörer i aktivt samarbete

Läs om samarbetsformen Stadsdelsnätverk i Gävle.

 

Finns Huskurage där du bor?

Huskurage är en metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.
Med mycket enkla metoder ökar ofta tryggheten i huset eller grannskapet.
Det är gratis att införa Huskurage. Fråga din hyresvärd om hen är intresserad.

www.huskurage.se

 

 

Senaste medlemsutskicket

Fyra gånger om året skickar vi epost till alla medlemmar som vi har epostadressen till.

Det brukar vara en blandning av tips, nyheter och saker som händer eller har hänt.

Om du inte brukar få dessa utskick, lägg till / ändra din epost i vårt medlemsregister.

Det gör du genom att:

 

Kommunernas bostadsförsörjningsprogram

Uppsala län

Västmanlands län

Länsstyrelsen Gävleborg

 

Hurvibor.se

är en faktabank om boende. Här finns till exempel mängder av rapporter att läsa.