Informationsskylt över Gottsunda Centrum

Vad tycker Gottsundaborna om sitt område?

75 personer i åldrarna 13–82 år har intervjuats om livet i Gottsunda och Valsätra. Resultatet har nu satts ihop till en rapport som kommer ligga till grund för det framtida arbetet i Gottsundaområdet.

Rapporten innehåller viktig kunskap som verksamheterna i Gottsunda och Valsätra kommer arbeta med framöver. Den är framtagen av en konsultfirma som också sammanställt ett antal rekommendationer utifrån intervjuerna.

Områdets dragningskraft utgörs av närheten till naturen som finns både i och runt området. Närheten till Gottsunda centrum och dess serviceutbud värderas högt. Många uppskattar även att området har en stor blandning av olika människor och kulturer och upplever att det är mer liv i området jämfört med andra platser.

Den enskilt största anledningen till att boende flyttar från området är att det finns element av otrygghet och kriminalitet. Framför allt är det rädslan för att barnen ska fara illa och rekryteras av gäng eller på annat sätt falla offer för kriminaliteten som får människor att flytta från området.

De flesta uppger dock att de känner sig trygga och att de trivs i området. Otryggheten som finns är koncentrerad till vissa platser i området.

Det finns ett starkt engagemang hos boende som vill jobba för ett bättre område och som ser sig stärkta av det utvecklingsarbete som kommunen gör.

Läs kortversionen av rapporten Upplevelser från Gottsunda och Valsätra.

Läs den fullständiga rapporten Upplevelser från Gottsunda och Valsätra.