Stenlagt Stora torget i Sala, fontän i förgrunden, Rådhuset i bakgrunden
Einarspetz, Wikimedia

Hyresgäst­föreningen Sala-Heby

Välkommen att kontakta oss! Enklast når du oss via nationella numret 0771-443 443.

Kristinakyrkan sett från Magasinsgatan i Sala
Sala kommun

Telefon

070-93 34 541

Epost

sala@hyresgastforeningen.se

Ordförande

Jan Albinsson

Facebook

Hyresgäst­föreningen Sala-Heby