Bostadshus i sol med garagelänga framför

Roslagsbostäder säljer ut tryggheten!

Det kommunägda bostadsbolaget i Norrtälje, Roslagsbostäder, säljer ut drygt 50 lägenheter i Rimbo. Beslutet klubbades nyligen i kommunfullmäktige. Försäljningsbeslutet har redan orsakat stor oro hos hyresgästerna i de berörda områdena, vilket är en synnerligen naturlig reaktion.

Frågor som ställs är: Vad händer nu? Vem blir min nya hyresvärd? Vad kommer en ny hyresvärd att göra? Blir det renovering? Kommer hyran att höjas? Kommer jag att ha råd att bo kvar? Om inte – var ska jag flytta? Ja, frågorna är många.

Hyresgäst­föreningen vet av erfarenhet att allmännyttans utförsäljningar ofta sker när underhållet under lång tid har eftersatts. I stället för att ta sitt underhållsansvar väljer bolaget att sälja och vältra över ansvaret på en privat aktör som ser en möjlighet att standardhöja lägenheterna och därmed få en legitim anledning att höja hyran. Hyreshöjningar som inte sällan uppgår till 50–60 procent och leder till att många hyresgäster inte har råd att bo kvar. Människor tvingas flytta från sina hem och sina sociala nätverk och barn rycks upp från skola och kompisar. Detta är inget annat än renovräkning och ingenting som hör hemma hos ett kommunägt bostadsbolag!

Roslagsbostäder har, som allmännytta, ett ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen. De senaste åren har flera liknande försäljningar genomförts. Genom att sälja en del av sitt innehav ger man fritt spelrum till krafter som enbart ser hyresrätter som en källa till vinst - utan hänsyn tagen till att det handlar om människors hem – samtidigt som bolaget avhänder sig sitt underhållsansvar. Hyresgäst­föreningen ser det som ytterst ansvarslöst och djupt beklagligt att Roslagsbostäder fortsätter på den inslagna vägen med ytterligare utförsäljningar. Vi efterlyser ett betydligt större ansvarstagande från bolagets styrelse och kommunfullmäktige.

 

Johannes Folkesson

Föreningsordförande, Hyresgäst­föreningen Norrtälje