Bostadshus i sol med garagelänga framför

Kommunen behövs som ägare

På Hyresgäst­föreningen anser vi att Kommunen (genom i vårt fall Roslagsbostäder) behövs som en långsiktig ägare av hyresrätter, med ett uttalat ansvar för allas rätt till ett bra hem till rimlig kostnad.

 

Uttalande med anledning av förslag om utförsäljning

Det är med sorg jag nås av uppgifterna om att kommunmedborgarnas bostadsbolag Roslagsbostäder bett sina ägare att få sälja 51 lägenheter ur sitt bestånd.

På Hyresgäst­föreningen anser vi att kommunen (genom i vårt fall Roslagsbostäder) behövs som en långsiktig ägare av hyresrätter, med ett uttalat ansvar för allas rätt till ett bra hem till rimlig kostnad.

I Sverige har det förekommit försäljningar till privata intressenter som senare inte visar sig vara långsiktiga eller sköter underhåll och reparationer. Vidare har också bostäderna sålts vidare i relativt snabba försäljningskaruseller. Konsekvensen av detta för hyresgästerna kan beskrivas i ord som sämre service, mindre inflytande och höjda hyror.

I de fall försäljningsplaner kommuniceras (vilket dessa inte gjorts efter vad som sägs i underlagen till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde för någon dag sedan) så möts vi på Hyresgäst­föreningen av stor oro. Det genomgående temat i frågorna brukar vara otryggheten i att det egna hemmet blir sålt, och frågor inför vad som händer efter försäljningen.

Från Hyresgäst­föreningens sida vill vi poängtera att de allmännyttiga bostadsföretagen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att kunna arbeta med bostadsförsörjningen.

Med ett eget bostadsföretag (och hur detta sköts) kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som ska vända sig till alla grupper i samhället.

Hyresgäst­föreningens infallsvinkel i detta är att det allmännyttiga beståndet ska öka istället för minska och att det ska skötas med långsiktigt ansvarstagande för ögonen. Vi ser med besvikelse och oro på hur kommunalt ägda bostadsbolag, och Roslagsbostäder är inget undantag, gång på gång undandrar sig ansvar för löpande underhåll av fastigheterna och därmed tillåter att slitaget går så långt att man inte ser någon annan utväg än att sälja.

Det är inte ett långsiktigt ansvarsfullt ägande och förvaltande. Hyresgästerna har anledning att förvänta sig mer av sin hyresvärd.

Med detta i åtanke är det djupt olyckligt att det än en gång säljs fastigheter ur Roslagsbostäder.

Det är också olyckligt att detta inte kommunicerats i de kanaler som finns mellan Hyresgäst­föreningen och Norrtälje kommuns bostadsbolag Roslagsbostäder. Frågan har varit uppe, men då besvarats nekande från Bolagets företrädare – nu kommer detta besked.

 

För Hyresgäst­föreningen Norrtälje

 

Johannes Folkesson

Föreningsordförande