Början på filmen om Stadsdelsnätverk i Gävle

Om Gävles stadsdelsnätverk

Stadsdelsnätverken i Gävle som är ett framgångsrikt sätt att arbeta på, med många aktörer som deltar på lika villkor.

I Gävle finns det sedan flera år fyra stadsdelsnätverk. Stadsdelsnätverken består av både boende och samhällsaktörer såsom Hyresgäst­föreningen, kommunen, bostadsbolag, polis och föreningsliv. Men stadsdelsnätverken i Gävle "ägs" inte av någon. Alla aktiviteter sker på initiativ från aktörer i nätverket.

Syftet med stadsdelsnätverk är att skapa bättre, roligare, tryggare och mer aktiva stadsdelar där fler kan känna delaktighet och leva och förverkliga sina idéer. Nätverken underlättar samarbetet mellan olika aktörer och kan dessutom finansiera projekt och lokala aktiviteter, så som marknader och fotbollsträningar. I varje nätverk finns en pott med pengar till aktiviteter som alla aktörer kan söka från. Alla som bor och verkar i stadsdelen kan vara med i det lokala nätverket.

Det gemensamma målet är att de som verkar i området själva ska kunna bidra till att skapa förändring. Varje röst i nätverket, vare sig du är boende eller kommunpolis, är lika mycket värda.

 

Läs mer på Stadsdelsnätverkens egen webbsida: stadsdelsnatverkenigavle.se