Riktlinjer för kontaktuppgifter

För att vara en tydlig avsändare och göra det enkelt att kontakta oss behöver vi följa en namnstandard. Här kan du ta del av våra riktlinjer för kontaktuppgifter och benämning av organisationens olika nivåer.

En organisation med flera nivåer

Hyresgäst­föreningen som organisation finns som ideell lokal förening i lokala bostadsområden och i kommuner. Vi finns också som regional organisation och som nationellt förbund.

Namnstandard

För att vi ska vara en tydlig samhällsaktör och samarbetspartner har vi en namnstandard som visar vilken del av organisationen vi representerar. Då kan den som kontaktar lättare veta vad hen kan förvänta sig, vad gäller svarstid och vart man skall vända sig i olika ärenden.   

Vår namnstandard gäller:

  • vid registrering på kontaktsidor som Hitta.se och Eniro.se. 
  • i sociala medier som Facebook och Instagram

Kontakt till respektive förening ska alltid anges enligt standard nedan.

  • Telefonnummer till Hyresgäst­föreningens växel 0771 – 443 443 ska alltid anges i kontaktuppgift. 
  • Länk till Hyresgastforeningen.se och relevant avsnitt ska alltid anges.

Benämning av Lokal hyresgäst­förening:

Exempel på hur vi benämner en Lokal hyresgäst­förening: "Lokala hyresgästföreningen Orion, ideell förening"

Benämning av Hyresgäst­förening:

Exempel på hur vi benämner en stadsdelsförening/Hyresgäst­förening: "Hyresgästföreningen Norrmalm, ideell förening".

Benämning av regionkontor:

Exempel på hur vi benämner ett regionkontor: ”Hyresgäst­föreningen region Norrland”

Benämning av förbundskontoret:

Förbundskontoret benämns alltid "Hyresgästföreningen”.