Behörigheter och inköpsgärnser i Swedbank

Här hittar du Hyresgäst­föreningens behörigheter för Förtroendevalda i Swedbank samt beloppsgräns på inköpskortet. Beslutet fattades av förbundsstyrelsen den 13 december 2023.