Organisationsutredningen

Här kan du ta del av vår organisationsutredning.

På förbundsstämman 2021 togs beslutet att en organisationsutredning ska tillsättas- den första på tjugo år i Hyresgäst­föreningen. Organisationsutredningen har nu lämnat ifrån sig sin rapport: EN hyresgäst­förening för alla! Organisationsutredningens 19 förslag för framtidens folkrörelse. 

Utredningen innehåller förslag på förändringar inom Hyresgäst­föreningens organisation för att uppnå målen:

  • Fler engagerade och aktiva i Hyresgäst­föreningen (22 000 förtroendevalda och aktiva medlemmar år 2027)
  • Fler är starkare (51 % av alla hyresgäster är medlemmar år 2027)
  • En öppnare Hyresgäst­förening
  • En bredare samhällsaktör

Remissperiod till 20 februari

Förbundsstyrelsens betänkande om organisationsutredningen är nu på remiss i Hyresgäst­föreningens nio regioner, som har på sig till 20 februari 2023 att svara.

På förbundsstämman i juni 2023 fattas beslut om organisationsutredningens förslag.

Har du frågor eller synpunkter kring organisationsutredningen kan du skicka dessa till: organisationsutredningen@hyresgastforeningen.se