Att vara valberedare

Här kan du läsa vad uppdraget som valberedare i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär det att sitta i en valberedning?

Valberedningen har en central roll i en förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, som nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Det innebär t.ex. att läsa protokoll från styrelsemöten och ibland delta på styrelsemötena. 

Vad förväntas av en valberedare?

Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt som bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbetsgrupper. Valberedningen arbetar självständigt från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på uppdrag från föreningens medlemmar. 

Fördelar med att vara valberedare

En valberedare har en unik möjlighet att både värna om föreningens framtid och utveckling och finnas i en nyckelposition för och bland föreningens alla medlemmar. Det finns ingen förtroendevald som en valberedare, som har så central position att säkra att styrelsen blir optimalt framgångsrik och gynnar föreningens verksamhet.

Gå vår digitala utbildning för valberedare

Logga in och gå en digital valberedarutbildning i verktyget Lärkan här

Bredda valberedningen - digital utbildning i Lärkan för valberedare