Att vara ordförande

Här kan du läsa om vad uppdraget som ordförande i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär uppdraget som ordförande?

Ordföranden är styrelsens formella ledare. I rollen ingår även att föra föreningens talan internt och externt. Andra uppgifter som ordföranden ansvarar för är exempelvis att kalla till föreningens möten och att delegera olika arbetsuppgifter inom styrelsen. En mycket viktig uppgift är att planera styrelsens möten och fördela tiden så att alla i styrelsen får ta plats och komma till tals. 

Vad förväntas av en ordförande?

Du som ordförande förväntas ta ett övergripande ansvar för att ni som styrelse genomför möten, och att du delegerar uppgifter och ansvar till hela styrelsen och ser till att alla får komma till tals. Det är hela styrelsen som tillsammans ska t.ex. diskutera igenom och fatta beslut, planera för föreningens verksamhet m.m.

Fördelar med att vara ordförande

Du har i din ordföranderoll möjlighet att få en hel del ledarerfarenhet och föreningskunskap, du får en större inblick i övriga organisationen och blir en länk mellan andra nivåer och din styrelse. Du kommer få möta många människor och kunna vara med och påverka i ditt bostadsområde, som representant i Hyresgäst­föreningen. 

Gå vår digitala ordförandeutbildning 

Logga in och gå en digital utbildning i verktyget Lärkan här