Att vara lokalansvarig

Här kan du läsa vad uppdraget som lokalansvarig för en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär det att vara lokalansvarig?

Du ska som lokalansvarig ta ansvar för lokalen, vad gäller t.ex. inredning men även vad gäller brandöversyn (ofta i samverkan med bostadsbolaget) samt vara tillgänglig för hyresgäster och eventuella andra föreningar som vill hyra lokalen. Med personer som vill hyra lokalen går du igenom upplåtelseavtal och ordningsregler samt kontrollerar att städning blivit utförd efter uthyrning. I förekommande fall tar du även emot uthyrningsavgift och/eller dispositionsavgift. 

Vad förväntas av dig som lokalansvarig?

Du som lokalansvarig är verkligen Hyresgäst­föreningens ansikte utåt i bostadsområdet! Det är därför viktigt att du förstår vikten av ett gott bemötande mot alla som kontaktar dig. Du behöver också vara intresserad av att träffa andra människor och på ett tydligt men vänligt sätt kunna förklara vad som gäller vid uthyrning.

Fördelar med att vara lokalansvarig

Du får möjlighet att träffa alla boende i bostadsområdet och kan med ditt uppdrag skapa trivsel, trygghet och gemenskap i bostadsområdet tack vare en attraktiv och levande kvarterslokal. Våra kvarterslokaler är även för boende som aldrig använder dem en fysisk mötesplats som möjliggör och stärker den lokala organiseringen och den sociala mobiliseringen.