En person skriver under ett dokument
Cytonn photography/Unsplash

Dokument och inspiration

Här hittar du dokument som kan hjälpa till i det dagliga arbetet och som kan ge inspiration till engagemang och aktiviteter.

Coronaverktyg
Emelie Gårdeler
Verktygslådan Coronaverktyg

Aktiv under en pandemi?

Under coronapandemin så har vi lärt oss att man inte kan bedriva folkrörelsearbete som vanligt. Därför har Hyresgästföreningen har skapat en verktygslåda för att underlätta lokalt engagemang även under pandemin.

Här hittar du Verktygslådan som PDF (öppnas i nytt fönster)

I slutet av dokumentet finns lista på konkreta aktiviteter som kan
genomföras. Har du fler ideér och tips? Kontakta oss så hjälper vi dig att sprida engagemanget inom folkrörelsen!

En hand signerar ett dokument
Cytonn photography/Unsplash

Användbara dokument

Här kommer du att kunna hitta dokument som hjälper dig i rollen som förtroendevald. Hittar du inte det du söker så är du välkommen att kontakta oss så ser vi till att du får det underlaget du behöver! 

Guide för MS Teams för förtroendevalda och föreningar:

Här hittar du den nationella arvodesblanketten för förtroendevalda (reseräkningar mm). 

kvinnor på bänk
Unsplash

Lokala hyresgästorganisationer - analys av tre årtiondens studier

Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet, har i år slutskrivit den efterlängtade rapporten kring lokala hyresgästföreningar, som finns att ta del av här. Rapporten innehåller både fallstudier av lokala hyresgästföreningar samt undersökningar bland hyresgäster, lokala hyresgästföreningar samt hyresvärdar.


Kort sammanfattat visar att hyresgästernas lokala organisering successivt avvecklats och försvagats under senare decennier, bland annat pga att de lokala hyresgästföreningarna minskat (två tredjedelar sedan slutet av 1990-talet). Alternativa organisationsformer kompletterar och kompenserar inte våra lokala hyresgästföreningar. Avvecklingen har orsakats av både interna förändringar inom organisationen och förändringar och villkor i vårt omgivande samhälle. Privat fastighetsägande försvårar t.ex. LH-verksamheten. Jan-Erik Lind kategoriserar LH i fyra olika roller (liten demokrati, gräsrot, språkrör och träffpunkt) med sina respektive styrkor och svagheter. Behoven av lokal hyresgästorganisering är dock tydliga.