människor sitter vid ett bord

Dokument och inspiration för förtroendevalda

Här hittar du dokument som kan hjälpa till i det dagliga arbetet och som kan ge inspiration till engagemang och aktiviteter.

En hand signerar ett dokument
Cytonn photography/Unsplash

Användbara dokument

Här kommer du att kunna hitta dokument som hjälper dig i rollen som förtroendevald. Hittar du inte det du söker så är du välkommen att kontakta oss så ser vi till att du får det underlaget du behöver! 

Guide för MS Teams för förtroendevalda och föreningar:

Här hittar du den nationella arvodesblanketten för förtroendevalda (reseräkningar mm). 

kvinnor på bänk
Unsplash

Lokala hyresgästorganisationer - analys av tre årtiondens studier

Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet, har i år slutskrivit den efterlängtade rapporten kring lokala hyresgäst­föreningar, som finns att ta del av här. Rapporten innehåller både fallstudier av lokala hyresgäst­föreningar samt undersökningar bland hyresgäster, lokala hyresgäst­föreningar samt hyresvärdar.


Kort sammanfattat visar att hyresgästernas lokala organisering successivt avvecklats och försvagats under senare decennier, bland annat pga att de lokala hyresgäst­föreningarna minskat (två tredjedelar sedan slutet av 1990-talet). Alternativa organisationsformer kompletterar och kompenserar inte våra lokala hyresgäst­föreningar. Avvecklingen har orsakats av både interna förändringar inom organisationen och förändringar och villkor i vårt omgivande samhälle. Privat fastighetsägande försvårar t.ex. LH-verksamheten. Jan-Erik Lind kategoriserar LH i fyra olika roller (liten demokrati, gräsrot, språkrör och träffpunkt) med sina respektive styrkor och svagheter. Behoven av lokal hyresgästorganisering är dock tydliga.