Uteplats med stenläggning och buskar
Foto: Per-Arne Rosenqvist

Affischer

Affischer är ett effektivt sätt att nå ut med information i ditt område. Här hittar du ett urval av affischer som du kan ladda ner och skriva ut.

Hyresgäst­föreningens kvarterslokaler och mötesplatser:

Goda Grannar affisch:

Vår värdegrund på tre språk:


Kontakta oss om du har behov av andra affischer. 

Kontakt

Robert Rohammar

Robert Rohammar

Utbildningssamordnare, Folkrörelse

Skicka e-post