Flicka gör hjärta med händerna.
Foto: Linda Eliasson.

Vidtagna åtgärder med anledningen av covid-19 upphör att gälla

Förbundschefen har den 4 februari 2022 beslutat att, i enhetlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut, samtliga tillfälliga och vidtagna åtgärder med anledningen av covid-19 upphör att gälla i organisationen från och med onsdagen den 9 februari.

En succesiv återgång till våra kontor sker under februari månad för att anpassa och förbereda verksamheten. Från och med 1 mars gäller ordinarie verksamhet och sker i enlighet med tidigare fattade beslut om nationella riktlinjer för distansarbete. Ledningsgruppen kommer löpande att följa och utvärdera återgången samt inleda ett arbeta med att tillsätta en innovationsgrupp/omvärldsspaning om framtidens arbetssätt.

  • Utöver detta har förbundsstyrelsens arbetsutskott (AU) beslutat att upphäva beslutet om pausad privatuthyrning av kvarterslokalerna från och med 9 februari. Det är fortsatt viktigt att beakta smittspridningen i samhället och följa de förhållningsregler som gäller vid sjukdomssymtom.
     
  • Beslutet om att ge de lokala hyresgästföreningarna dispens att senarelägga sina årsmöten fram till 31 mars kvarstår.