Nationella styrdokument

Att vara förtroendevald är ett viktigt uppdrag som innebär både ett stort förtroende och ett stort ansvar. Till din hjälp har du Hyresgästföreningens nationella styrdokument som tydligt visar med vad och hur vi ska arbeta för våra medlemmars bästa.