intresserad medlem
most photos

Inspirationsdag om lokalt utvecklingsarbete i coronakris

Välkomna till en inspirerande dag den 26 januari klockan 10 - 15, där vi pratar om arbete i syfte att minska eller förebygga segregation och arbete för att stärka socioekonomiskt eftersatta områden, med specifikt fokus kring de områden som ingår i Hyresgäst­föreningens projekt Delmos (som genomförs till april 2021).

Anmäl dig här!

Alla deltagare i projekt Delmos (boendeutvecklare, nyckelpersoner och förtroendevalda) är välkomna och vi välkomnar även övriga inom organisationen som är nyfikna på vad som sker i projektet och även på hur vi kan arbeta framöver med kreativt lokalt utvecklingsarbete.

Dag: 26 januari
Tid: 10 - 15
Plats: Teams

Här kan du se hela programmet:

10.00-10.10 Välkomna: om projekt Delmos
10.10-10.25 Monica Fundin Pourshahidi: Vad har gestaltad livsmiljö med arbete mot segregation att göra?
10.25-10.40 Kenneth Berglund: Hållbar stadsutveckling och arbete mot segregation

10.40-10.50 bensträckare

10.50-11.25 Ruben Wätte: Motståndsfickor i försummelsen
11.25-12.00 Johanna Linder: Konsten som lokal organisering

12.00-13.00 lunch

13.00-13.10 Sebastian Dahlqvist: Inledande förberedelse inför gruppdiskussionerna
13.10-13.40 breakout rum: Politisk konstskola för hyresgäster – utmaning och möjligheter?
(gruppvärdar Johanna Linder, Sebastian Dahlqvist & Per Hasselberg)

13.40-13.50 bensträckare

13.50-14.05 Rami Al-Khamisi: Rörelsejuridik och arbete mot segregation
14.05-14.45 Saadia Hussein: Konsten att hitta hem
14.45-15.00 Sammanfattning och avslutning

Då max antalet i ett Teams möte är 250 stycken så välkomnar vi tio stycken deltagare från varje region utöver de som är delaktiga i projekt Delmos. Det innebär alltså att alla nio regioner kan bjuda in anställda, förtroendevalda eller aktiva medlemmar som inte är involverade i de pågående projektet. För deltagare som är involverade i projektet har vi räknat med cirka 10-20 personer från varje område (Araby, Klockaretorpet, Tynnered, Hjällbo, Bergsjön). Detta gäller både deltagare som är verksamma inom Hyresgäst­föreningen och personer verksamma utanför organisationen.