Bild på tigrar på Nordens Ark

Bli fascinerad, inspirerad och engagerad

I djurparken Nordens Ark kan du se ett 60-tal hotade djurarter från klimat som liknar vårt. Som medlem i Hyresgäst­föreningen får du 50 % rabatt på barnentré