Tre personer klädda i reflexväst trygghetsvandrar

Hela Sverige trygghetsvandrar

Från norr till söder öppnar vi dörrarna till våra lokala hyresgäst­föreningar och bjuder in våra grannar och lokala aktörer till en gemensam trygghetsvandring i kvarteret. Just nu är det extra angeläget, kom och trygghetsvandra med oss du med!

Hela Sverige! 

Hyresgäst­föreningen arbetar för allas rätt till ett tryggt bostadsområde. Vi är och ska fortsätta vara en kraft mot otryggheten och våldet. Ett sätt att öka tryggheten är genom trygghetsvandringar. I november 2023 kraftsamlade Hyresgäst­föreningen och drog igång kampanjen Hela Sverige trygghetsvandrar. Sen dess har vi gjort hundratals trygghetsvandringar i hela landet. Hyresgäst­föreningen fortsätter arbetet med trygghet även under 2024 och bjuder in partiledare och ministrar från samtliga partier på en trygghetsvandring tillsammans med vår förbundsordförande Marie Linder.

Vill du trygghetsvandra?

Vill du också vara med och skapa trygghet där i sitt bostadsområde? Då borde du trygghetsvandra med oss. Här kan du kolla vad som är på gång där du bor.

Vad är trygghetsvandring?

Att trygghetsvandra innebär att du och dina grannar ser till att ert bostadsområde är tryggt och säkert för de som bor och rör sig där. Det finns många sätt att trygghetsvandra på, och det görs ofta i samarbete med fastighetsförvaltare, polisen, kommunen eller socialtjänsten.

Det här kan ni göra under en trygghetsvandring

  • Se över belysningen i bostadsområdet
  • Fånga upp saker som är trasiga och behöver åtgärdas
  • Se över hur ni kan öka trivseln i bostadsområdet. Behövs det exempelvis mer grönska, planteringar eller parkbänkar?

Så startar du en trygghetsvandring

  1. Kontakta din lokala hyresgäst­förening och berätta om din idé. Du hittar ofta kontaktuppgifter till din lokala hyresgäst­förening på nätet eller i ditt trapphus.
  2. Bestäm en tid och plats för trygghetsvandringen.
  3. Hör av dig till dina grannar och berätta om trygghetsvandringen! Ofta finns kvartersgrupper på sociala medier där du kan posta inlägg. Eller sätt upp en lapp i din port. Ju fler som är med och trygghetsvandrar desto bättre.
  4. Samlas och kom ihåg att vara synliga! Många lokala hyresgäst­föreningar eller grannsamverkansgrupper har reflexvästar som man har på sig under trygghetsvandringen.
  5. Utse någon som skriver ner de eventuella brister som behöver åtgärdas. De flesta lokala hyresgäst­föreningar eller grannsamverkansgrupper har en protokollmall som ni kan använda.
  6. Skicka in dina anteckningar/ditt protokoll till din hyresvärd.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring trygghetsvandringar.