hiphopbussen
Hyresgästföreningen

Engagera dig i bostadsfrågor där du bor.

Det finns flera sätt att arbeta för en boendefråga som du tycker är viktig. Du kan bilda en arbetsgrupp, samarbeta med andra i ett nätverk. Eller engagera dig i styrelsen i din lokala hyresgästförening.

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du påverka ditt och andras boende. I stort som smått. Vi hjälper dig att komma igång. Du kan starta arbetsgrupper tillsammans med dina grannar, arbeta i nätverk, bli husombud eller gå med i styrelsen för en lokal hyresgästförening om du vill engagera dig mer.

Vi har kunniga medarbetare och de vet hur du kan göra. Det kan handla om allt från enkla tips om hur du påverkar bäst, till att gå skräddarsydda utbildningar.

Ta kontakt med Hyresgästföreningen där du bor, för att se vilka möjligheter som finns. Eller ta kontakt med dina grannar och starta en egen verksamhet – eller en ny lokal hyresgästförening!

Inspireras av vad andra har gjort