Längdskidor på vägg i närbild

Spara resurser med en fritidsbank!

En fritidsbank är en plats där man kan komma och låna saker som på ett bibliotek. Det är helt gratis och efter till exempel 2 veckor så lämnar man tillbaka det. Det gör att massor av saker som annars skulle samla dam i ett förråd eller slängas nu kan användas om och om igen.

Närbild på längdskidor som hänger på en vägg

Man slipper köpa nya saker som bara ska använda vid enstaka tillfällen. Det kan vara allt från skridskor, skidor och fotbollskor till pulkor, bollar och annan utrustning som hör till fritidsverksamhet.

Den här verksamheten har blivit mycket uppskattad, vunnit priser och spridits till andra områden och till större lokaler. I Kronparken i Karlstad blev det så stort att kommunen till slut fick ta över verksamheten och man flyttade den till bibliotekets gamla lokaler vilket innebar att Fritidsbanken Kronoparken är Sveriges största till ytan.

Då det är ganska omfattande behövs stor lokal, samarbete med kommunen och gärna andra organisationer. Det behöver vara bemannat så det kan vara bra att ha en anställd och man kan ha personer som arbetstränar. I Karlstad fick man bidrag från kommunen som stod för hyran tills de tog över verksamheten helt.

Kom igång
- Hitta andra organisationer att samarbeta med. Gärna idrottsorganisationer.
- Ta kontakt med Fritidsbanken och be om hjälp.
- Man måste ha en lokal. Gärna en stor.
- Vinter är högsäsong