Ungdomar i en soffa

Starta en lokal hyresgäst­förening

Ett bra och tryggt hem är något av det viktigaste som finns. Vill du vara med och påverka hur det fungerar där du bor? Kanske ordna gårdsfester, få till bättre belysning eller fixa rabatterna? Gå ihop med dina grannar och starta en lokal hyresgäst­förening.

Här är en snabb guide. Om du vill ha mer hjälp - hör av dig till din region, de hjälper dig.

  • Kontakta regionen så får du hjälp med en kallelse till medlemmarna i området. På uppstartsmötet bildas en tillfällig styrelse som har mandat att verka fram till årsmötet i februari månad. Är det nära februari väntar man till dess och kallar direkt till ett riktigt årsmöte.

  • Den tillfälliga styrelsen som ska bestå av minst tre personer (ordförande, kassör och sekrerare) får alla handlingar som de behöver från regionkontoret, till exempel lathundar och rapportblanketter.

  • Den tillfälliga styrelsens uppgifter är att förbereda årsmötet och arbeta för att få fram förslag på ledamöter och ersättare att ingå i styrelsen.

  • Det kan finnas pengar att tillgå från tidigare verksamhetsmedel från en nedlagd eller vilande förening, annars får den nya föreningen stöd från sin kommunala förening. De kan också hjälpa till att söka verksamhetsmedel för kommande år om den tillfälliga styrelsen bildas i tid.

Ta kontakt med Hyresgäst­föreningen på din ort som hjälper dig.

Varför ska jag starta en lokal hyregästförening?

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Vilka aktiviteter kan man göra i en lokal hyresgäst­förening? Det har David Magnusson svar på!