Nils Holgersson-undersökningen

En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen som genomförts sedan år 1996 jämförs taxor och avgifter i landets olika kommuner. Varje år undersöks prisskillnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning mellan samtliga kommuner i landet .

Läs mer på undersökningens egen webbplats, nilsholgersson.nu.

Undersökningsmetoden går ut på att ''förflytta'' en flerbostadsfastighet genom landet och jämföra avgiftskostnaderna mellan kommunerna.

Undersökningen kallas för ''Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige'' och har genomförts sedan 1996.

Bakom undersökningen står Hyresgästföreningen Riksförbundet, HSB:s Riksförbund, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Faktauppgifterna kommer från Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Svensk Fjärrvärme.