Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten

I rapporten visas nu svart på vitt att lagstiftningen kring hyresgästers rättigheter vid renoveringar av hyresrätter är felbalanserad. Hyresgästens stöd i lagstiftningen är allt för svagt. I rapporten har avgöranden sedan år 2000 från Svea hovrätt och två hyresnämnder granskats. Rapporten visar att fastighetsägaren vinner helt eller delvis i 99 procent av fallen.

En lagändring gjordes 2002 som skulle ge hyresgästerna ett starkare inflytande – de skulle kunna säga nej till åtgärder som riskerar att höja deras hyra dramatiskt. Ändringen har inte gett det önskade resultatet när hyresnämnd och Svea hovrätt har prövat ärenden.

Undersökningen visar att lagändringen endast har fått genomslag på så sätt att de hyreshöjningar som åtgärderna skulle leda till oftare omnämns i beslutsskälen. Däremot tycks den inte ha lett till någon skillnad i utfall i de beslut som fattas. I Svea hovrätt har endast en procent av alla ansökningar avslagits från lagändringen 2002 till slutet av 2015, och inget av dessa avslag har motiverats med att hyreshöjningarna som åtgärderna skulle leda till skulle vara alltför höga. Mönstret är i princip identiskt i hyresnämnden i Stockholm och liknande i hyresnämnden i Malmö.

I vissa av de mål som undersökts har hyreshöjningarna uppgått till 25–30 procent. I de beslut där hyresnämnden eller hovrätten avslagit någon del av hyresvärdens ansökan har detta framför allt gjorts i mål som rör planlösningsändringar.

Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten (PDF)

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.